Syria Division 1 - Al Karamah v Al Nawaeir 2018-12-14 12:00:00

Notes:


Score: 0 - 1, Corner: 7 - 3