Syria Division 1 - Al Karamah v Al Sahel SC 2019-02-01 12:00:00

Notes:


Score: 5 - 2, Corner: 6 - 1