Germany Bundesliga II - Hamburg v Nurnberg 2021-05-10 19:30:00

Notes:


Score: 5 - 2, Corner: 6 - 5