Germany Bundesliga I - Hamburg v Paderborn 2014-08-30 14:30:00

Notes:


Score: 0 - 3, Corner: 8 - 3