Germany Bundesliga I - Hamburg v Wolfsburg 2015-04-11 17:30:00

Notes:


Score: 0 - 2, Corner: 3 - 5