Germany Bundesliga I - [11] Hamburg v Wolfsburg [10] 2016-05-07 15:32:08

Notes:


Score: 0 - 1, Corner: 5 - 4