Germany Bundesliga I - [2] Bayern Munich v Wolfsburg [13] 2017-09-22 19:30:00

Notes:


Score: 2 - 2, Corner: 7 - 3