Germany Bundesliga I - [14] Mainz v Hamburg [16] 2017-10-14 14:30:00

Notes:


Score: 3 - 2, Corner: 4 - 2