Germany Bundesliga I - [18] Hamburg v Schalke [2] 2018-04-07 17:30:00

Notes:


Score: 3 - 2, Corner: 8 - 1