Germany Bundesliga I - [14] Wolfsburg v Hamburg [17] 2018-04-28 14:30:00

Notes:


Score: 1 - 3, Corner: 2 - 6