Germany Bundesliga II - [12] Heidenheim v Hamburg [2] 2020-11-29 12:30:00

Notes:


Score: 3 - 2, Corner: 8 - 5