Germany Bundesliga II - Nurnberg v Hamburg 2021-01-09 12:00:00

Notes:


Score: 1 - 1, Corner: 1 - 5