Germany Bundesliga II - Bochum v Hamburg 2021-03-12 17:30:00

Notes:


Score: 0 - 2, Corner: 10 - 1